Registrace morčat

Co to je registrace?

Jestliže chceme odchovům naší chovatelské stanice vydávat oficiální průkazy původu (PP) a jsme již členem klubu chovatelů morčat/hlodavců se založenou chs, potřebujeme ještě morčátka, jež budou nejlépe odpovídat standardu, který je předepsán nejen pro každé plemeno a barvu, ale i pro morčátko jako takové. Je to vlastně popis ideálního morčete a současně specifických znaků daného plemene a barvy. Morčata, která tomuto standardu odpovídají, se pak registrují, přidělí se jim jedinečné registrační číslo a pouze takto registrovaným (uchovněným) jedincům, resp. jejich potomkům můžeme vystavit PP naší chovatelské stanice. To však neznamená, že musíme chovat pouze zvířata standardní, do chovu jsou leckdy přínosem právě jedinci nestandardní, a to díky nějakému znaku, který bychom v chovu uvítali a upevnili (stavba těla, barva apod.).

 

Takže popořádku:

Jaká morčata se registrují?
Registrují se jak morčátka s průkazy původu, jimž se do PP vepíše registrační číslo a potvrzení o registraci posuzovatelem, tak i morčátka, u nichž původ není znám. Takovým se vystaví přední strana PP !!!bez hlavičky ČSCH!!! s údaji, které jsou známy, a se záznamem o registraci, zadní strana (výpis předků) však zůstane prázdná, resp. se vepíše to, co o předcích víme ...

Kdo morčata posuzuje a kde?
Důležité je, aby morčátka odpovídala standardu, což zhodnotí posuzovatel nejčastěji na nějaké výstavě s posouzením, či při schůzích klubu nebo individuálním setkání.

Co je pro registraci potřeba?
Samozřejmě zdravé morčátko, nejlépe trošku odrostlé, aby se pěkně vyvinula barva, srst a stavba těla (cca od 3-5 měsíce věku; je však předepsána minimální váha, a to 500g), originál a kopie PP, pokud ho máme, a peníze na registrační poplatek.

 

Morčátko, které úspěšně registrací prošlo, se stává chovným jedincem a pouze takový může plodit potomky, jimž můžeme vystavit PP. K papírovému vrhu však stačí pouze jeden registrovaný rodič. Takže můžeme mít registrovanou pouze samičku, nebo jenom samečka, a přesto budou mít všechna jejich miminka na PP nárok. Pokud budeme mít registrované oba dva rodiče, jejich vrh bude pochopitelně také papírový a potomci budou nosit jméno chovatelské stanice, v níž se narodili.

 

Rodokmeny

Na stránkách SOCHM je ke stažení soubor s oficiální podobou PP (rodokmenu morčete domácího), který stačí jen stáhnout a vyplnit podle zdrojů o původu rodičů vrhu. Obsahuje informace, které je k identifikaci daného morčátka a jeho předků potřeba.

Je možné si vytvořit podobu PP vlastní, jen je nutné zachovat všechny náležitosti PP, jak uvádí vzor SOCHM, spolu s hlavičkou Českého svazu chovatelů!

Rodokmeny může vydávat pouze chovatel, tedy člen ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců. Je možné je vydat pouze mláděti, které má alespoň jednoho rodiče registrovaného a je vhodné k chovu dle standardu a registračního řádu (pokud zvíře vhodné k chovu není, může chovatel vydat PP jen s poznámkou o dané vadě, nebo poznámkou "nestandard", či pouze výpis předků (VP) - neoficiální PP s přehledem předků).

 

Vzor PP ZOCHM

 

Ukázka přední strany PP chs Z Jozefcheeku
(zadní zůstává stejná)

Zdroj: Standard plemen a barevných rázů morčat - platnost k 1.1.2011, SOCHM.