Standard morčete domácího (A)

Standard je jakýsi popis ideálního morčátka dané variety a barvy a podle něj se jedinci posuzují, zda standardu odpovídají nebo ne.

Pokud chcete prostudovat standard všech plemen a barev, na stránkách Ústřední odborné komise chovetelů morčat a jiných drobných hlodavců (ÚOK) je nyní možnost si tuto brožurku v aktuálním znění ke dni 1.1.2011 stáhnout v pdf souboru.

 

Typ a stavba těla

Stavba těla je stejná u všech plemen morčat. Plemenné rozdíly jsou v délce srsti a její struktuře, v přítomnosti nebo nepřítomnosti rozet, jejich počtu a umístění.

Morče musí celkově působit pevným, silným a kompaktním dojmem, avšak bez přetučnění. Široká oblá hlava přechází v krátký a silný krk. Ramenní partie je široká a dobře osvalená. Předhrudí je plné a široké, lopatky jsou dobře osvalené.

Ramena přechází v nepříliš dlouhý hřbet. Hřbet je široký a pevný. Zadní část je plná a oblá, ocas chybí. Každé morče má na zádi žlázu, která vylučuje tuhý maz. Tato žláza je jasně patrná u krátkosrstých morčat, u dlouhosrstých je skryta pod chlupy. Končetiny jsou krátké, rovné a silné. Přední nohy mají 4 prsty, zadní nohy jen 3. Prsty jsou zakončeny drápky. Morče má v horní čelisti vepředu 2 velké a ostré přední zuby (hlodáky) a v zadní části 4 zuby (stoličky). Ve spodní čelisti má rovněž 2 hlodáky a vzadu 4 stoličky. Morče má vždy dvě funkční mléčné žlázy.

Lehké vady
Mírně kratší nebo delší tělo, mírně úzké tělo, mírně vystouplé lopatky, mírně sedlovitý hřbet, mírně hranatá, skosená a spáditá záď, mírné vtočení či vytočení 1-2 prstů, mírně vystouplé kyčle, mírný prošlap končetin.

Hrubé vady
V
ýrazně krátké nebo dlouhé tělo, výrazně úzké tělo, výrazně vystouplé lopatky, výrazně sedlovitý hřbet, výrazně hranatá, skosená nebo spáditá záď, výrazné vtočení nebo vytočení 3 a více prstů, výrazně vystouplé kyčle, výrazný prošlap končetin, kastráti či asymetrické uložení varlat, nadpočetné či chybějící prsty, více či méně mléčných žláz než 2 a jiné anatomické deformace.

 

Hlava, oči a uši

Hlava
Silná a široká, nosní partie je zaoblená a tváře jsou plné a dobře vyvinuté.

Lehké vady
M
írně užší a delší hlava, mírně špičatý čenich, málo klenutý nos, mírně kratší nosní partie.

Hrubé vady
Výrazně úzká a dlouhá hlava, výrazně špičatá čenichová partie, rovný nos, výrazně krátká nosní partie, předkus či podkus.

 

Oči
Jsou velké, kulaté, široce posazené, jasné a poněkud vystouplé.

Lehké vady
M
írně menší oči, 1 tukový váček pod víčkem, mírně výše či níže uložené oči, mírné bezpigmentové plošky na duhovce, mírně svěšená víčka, mírmně vtočená víčka.

Hrubé vady
Výrazně
malé oči, 2 tukové váčky pod víčky, vysoko nebo nízko uložené oči, výrazné bezpogmentové plošky na duhovce, výrazně svěšená víčka, výrazně vtočená víčka, poraněná víčka, jakýmkoliv způsobem poškozené či nemocné oči a jiné anatomické deformace.

 

Uši
Jsou nízko na hlavě posazené, co největší a dolů klopené. Okraje boltce jsou hladké a uprostřed ucha je malá vlnka. Boltce jsou řídce osrstěné krátkými chloupky.

Lehké vady
Mírně menší uši, mírně poškozené uši, mírně výše uložené uši, 1 ušní zálomek, málo klopené uši, mírný výrůstek na uších, složené uši.

Hrubé vady
Výrazně malé uši, výrazně poškozené uši, vysoko nasazené uši, 2 ušní zálomky, postavené uši, výrazný výrůstek na uších a jiné anatomické deformace.

 

Hustota a délka srsti

Srst morčete je hustá a lesklá, působí zdravým a celistvým dojmem. Je souměrná a bez prořídlých či lysých míst s výjimkou přirozeně neosrstěného místa za ušním boltcem. Je bez vnějších parazitů a jejich vývojových stádií.

Délka srsti u krátkosrstých plemen, vyjma rozety, rozety satén, švýcarského teddy a švýcarského teddy satén, je maximálně 3 cm. U rozety a rozety satén maximálně 3,5 cm. U švýcarského teddy a švýcarského teddy satén je cca 7 cm. Krátkosrsté baby musí být přesrstěné. Srst krátkosrstých morččat se nesmí zastříhávat či ořezávat trimovacím hřebenem.

U dlouhosrstých baby morčat by jejich srst měla mít přirozené konečky a musí mít minimálně 5 cm. U dlouhosrstých juniorů by jejich srst měla mít přirozené konečky či zasahovat minimálně k podložce. U dospělých dlouhosrstých plemen by jejich srst měla zasahovat minimálně k podložce.

 

Kondice a prezentace

Vystavené morče musí být v dobrém výživovém stavu. Je zdravé, bez projevů onemocnění, bez poranění a vnějších parazitů. Srst je čistá a bez zplstnatění. Drápy na nohou musí být krátké a správně zastřižené. Chodidla jsou bez zranění a zrohovatělých nárůstků. Srst vystavovaných morčat nesmí být naolejovaná, nagelovaná, natužená či nabarvená. Na srsti dlouhosrstých morčt by nemělo bý poznat, že byla případně natočená na papilotech, tudíž by na ní neměly být vidět vlny.

Lehké vady
Mírně delší drápky, mírně zažloutlá srst, mírně zvlněná srst po papilotech, znečištěná srst koem mazové žlázy, lupy, mírně znečištěné uši, malá bouličky nebo zduřenina.

Hrubé vady
Nemocné,
poraněné morče, vnější parazité a jejich vývojová stadia, přerostlé nezastřižené drápky, příliš krátce zastřižené drápky (do dřeňové oblasti), špinavá či zplstnatělá srst, výrazně zažloutlá srst, výrazně znečištěné uši, naolejovaná a mastná srst, nagelovaná nebo natužená srst, obarvená srst, výrazně zvlněná srst po natočení na papilotech, vylomené zuby a výrazné zduřeniny a boule.

Rozložení a poměr barev

Naší chovatelské stanice se týká chov jedno, dvou a nově i tříbarevných morčat, proto nahlédneme na tato zbarvení.

 

Jednobarevné morče

U jednobarevných morčat je třeba dávat pozor na to, aby byla spodní i krycí barva stejná - tedy bez výrazného zesvětlení. Barva na břiše může být mírně matnější. Celé zvíře má být co nejrovnoměrněji zbarveno beze skvrn, stínování a bez příměsi jinak barevné srsti.

Lehké vady
Mírně světlejší nebo tmavší barva srsti, mírné zesvětlání spodní barvy, mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků, mírná příměs chloupků jiné barvy.

Hrubé vady
V
ýrazně světlá nebo tmavá barva, výrazné zesvětlání spodní barvy, výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků oproti standardu, výrazná příměs chloupků jiné barvy.

 

Dvoubarevné morče - bikolor

Vždy je třeba dbát na to, aby u dvoubarevných morčat méně zastoupená barva zasahovala alespoň 25% plochy těla. Pokud tomu tak není, jedná se o hrubou vadu. Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách. Rozložení barev by mělo být pravidelné, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až ke kostrči vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha, která dělí tělo morčete na pravou a levou stranu. Dbáme na to, aby barvy byly zastoupeny na obou stranách, nejlépe ve stejném poměru.

Barva očí, uší a chodidel se řídí podle barevné plochy, v níž jsou uloženy (u oka je povolena odlišná barva).

Lehké vady
M
írně nepravidelně rozložené barvy, mírné žíhání (brindlování) barev, mírně neostré ohraničení barevných ploch, mírně odlišná barva, mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků.

Hrubé vady
Výrazně nepravidelně rozložené barvy, výrazně mnoho žíhání (brindlování), výrazně neostré ohraničení barevných ploch, výrazně odlišná barva, výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků, absence barvy na jedné ze stran.

 

Tříbarevné morče - trikolor

Vždy je třeba dbát na to, aby u tříbarevných morčat méně zastoupená barva zasahovala alespoň 20% plochy těla. Pokud tomu tak není, jedná se o hrubou vadu. Barevné kombinace jsou možné ve všech standardem uznaných barvách. Rozložení barev by mělo být pravidelné, ostře ohraničené a pokud možno stejně velké barevné plochy. Od nosu až ke kostrči vede pomyslná osa uprostřed zad a břicha, která dělí tělo morčete na pravou a levou stranu. Dbáme na to, aby všechny tři barvy byly zastoupeny na obou stranách, nejlépe ve stejném poměru (kromě hlavy).

Lehké vady
Mírně nepravidelně rozložené barvy, mírné žíhání (brindlování) barev, mírně neostré ohraničení barevných ploch, mírně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků.

Hrubé vady
V
ýrazně nepravidelně rozložené barvy, výrazně mnoho žíhání (brindlování), výrazně neostré ohraničení barevných ploch, výrazně odlišná barva očí, uší, chodidel a drápků, absence barvy na jedné ze stran.

 

Co to znamená:

VÝSTAVNÍ POMĚR BAREV
Jelikož se ve standardu A vystavují standardní jedinci, je tedy nutné, aby zvířata měla správný poměr barev právě podle standardu (tedy u dvoubarevných - méně zastoupená barva musí zasahovat minimálně 25% plochy těla morčete; u tříbarevných - minimálně 20%).

VÝSTAVNÍ ROZLOŽENÍ BAREV
Také se v inzerátech ale můžeme setkat s tímto pojmem, kterým je myšleno, že jsou barvy na daném morčeti nejen ve správném poměru (jsou tedy zachována procentuální zastoupení barvy na těle morčete), ale barvy jsou také správně zastoupeny na obou stranách jeho těla, ba co víc - barvy jsou rozloženy pravidelně a dejme tomu "líbivě". Tedy morče působí, co se barev týká, vyrovnaně a má tak velkou šanci na ocenění této jeho přednosti právě na výstavách.

Standard plemene crested

Jelikož se ve svém chovu zabývám chovem amerických a anglických crestedů, budu se v tomto článku věnovat pouze těmto dvěma plemenům morčat.

 

Americký crested

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 3cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Tato korunka je umístěna na průsečíku pomyslných os spojujících oko s protilehlým uchem. Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojená a neubíhá do pěšinky. Americký crested má na těle jediný barevný rozdíl, a tím je odlišné zbarvení čelní rozety. Tato tzv. koruna je vždy v bílé barvě, a tak ostře konstrastuje s ostatní jednobarevnou srstí.

Americký crested je povolen ve všech barvách uznaných jednobarevných, aguti, solid aguti, argente a solid argente.

Lehké vady
Mírně delší strst, mírně větší středový bod koruny, trošku méně bílé v koruně.

Hrubé vady
Výrazně delší srst, výrazně velký středový bod koruny, jakkoliv tvarově vadná čelní rozeta, rozety jinde po těle či pěšinky, příliš málo bílé barvy v koruně (méně než 50%), bílá barva vybíhající z koruny ven, bílá barva jinde na těle, střed koruny posunut mimo pomyslný průsečík os, odstávající srst na lících (tzv. žábry; na jedné či na obou stranách).

 

Poznámka: U amerického cresteda se při registraci (uchovnění) požaduje minimálně 1/5 bílé barvy v koruně, toleruje se malé množství bílé na nose a bílé prsty na 1 nožičce. Bílá barva z korunky může zasahovat maximálně do zátylku.

 

 

Anglický crested

Srst je souměrně krátká a hustá, bez přesahujících delších chlupů. Je hladká, lesklá a dobře přiléhá k tělu, nepřesahuje délku 3cm. Na hlavě morčete je čelní rozeta (tzv. korunka). Tato korunka je umístěna na průsečíku pomyslných os spojujících oko s protilehlým uchem. Rozeta je kulatá a dostatečně otevřená. Její střed není větší než špendlíková hlavička. Není zdvojená a neubíhá do pěšinky.

Anglický crested je povolen ve všech standardem uznaných barvách (jednobarevný, aguti, solid aguti, argente, solid argente, bikolor i trikolor) a kresbách.

Lehké vady
Mírně delší strst, mírně větší středový bod koruny.

Hrubé vady
Výrazně delší srst, výrazně velký středový bod koruny, jakkoliv tvarově vadná čelní rozeta, rozety jinde po těle či pěšinky, střed koruny posunut mimo pomyslný průsečík os, odstávající srst na lících (tzv. žábry; na jedné či na obou stranách).

Zdroj: Standard plemen a barevných rázů morčat - platnost k 1.1.2011, SOCHM.