Výstavy

Poháry, medajle, kokardy a ocenění aneb výstavní klání

 

Před výstavou

Jestliže jsme dospěli k rozhodnutí, že se se svým morčetem zúčastníme nějaké výstavy s posouzením jeho exteriéru, musíme si nejprve vysvětlit pár pojmů, s nimiž se v této souvislosti setkáme. A abychom morčátko na výstavu správně přihlásili, tedy zařadili pod správný standard, případně třídu, s čím bychom mohli mít ze začátku trošku problém, koukneme se i na tyto "termíny" a osvětlíme si je.

 

Co to je STANDARD?

Jak jsme si již řekli, standard je jakýsi popis ideálního morčátka dané variety a barvy a podle něj se jedinci posuzují, zda standardu odpovídají nebo ne.

Pro potřeby výstav jsou pak pro morčata zpracovány standardy tři. A to pro morčata "standardní", tedy ta, kterými se standard jako takový přímo zabývá (neboli dané barvy a plemena uznává) - STANDARD A. Dále pak pro zatím u nás neuznaná plemena morčat, bezsrstá a obří morčata je tu STANDARD B. A pro morčata, která nespadají ani do jednoho ze standardů předešlých, tedy není jejich plemeno nebo barva uznána (případně předběžně uznána), nebo se jedná o různé křížence, je tu "CÉČKO", které se také nazývá STANDARDEM MAZLÍKŮ.

 • STANDARD A: zde se mohou vystavit všechna uznaná plemena a barvy

 • STANDARD B: tzv. předběžný standard, kde jsou na překlenovací období (cca 2 roky) zařazena plemena/barvy morčat, která byla předběžně uznána; dále jsou pak v rámci tohoto standardu trvale zařazena bezsrstá plemena - SKINNY a BALDWIN a morčata obří - CUY

 • STANDARD C: v tomto standardu se mohou vystavit všechna ostatní morčata, která nelze vystavit ve standardu A a B - tzv. mazlíci; u těchto se samozřejmě posuzuje i exteriér, ale podle jiných kritérií - tedy podle toho, jak morčátko působí navenek, v jaké je kondici, jestli je přítulné a zda je o něj pečováno s láskou apod. - jednoduše se sleduje jeho "vymazlenost" :)

 

Jaké jsou výstavní třídy?

Přihlášená morčata potřebujeme ještě správně rozřadit do tříd, neboli věkových skupin, kam nám dané morčátko svým věkem ke dni pořádání výstavy spadá. Dá se tedy říci, že spolu ve skupinách soutěží "miminka", dorost a dospělá morčata.

 • baby: do pátého měsíce věku, minimální váha 500g (u bezsrstých morčat od 400g; u obřích cuy morčat od 700g)

 • junior: od pátého do devátého měsíce věku (u obřích cuy morčat s minimální váhou 1000g)

 • adult: od devátého měsíce věku (u obřích cuy morčat s minimální váhou 1800g)

 

Kde jsou výstavy zveřejněny?

Termíny konání jednotlivých výstav morčat a jiných drobných hlodavců jsou vyvěšeny na internetových stránkách SOCHM (Klub morčat) v rubrice výstavy, kde je průběžně aktualizován rozpis vždy na celý příslušný rok. Nalezneme zde tedy jednotlivé nadcházející výstavy, jejich propozice (výstavní podmínky), odkazy na pořadatele a další informace, které potřebujeme ohledně výstavy vědět.

 

Jak se na výstavu přihlásíme?

Většina výstav je organizována prostřednictvím SOCHM, tedy přihlášení na ně (registrace na výstavu) je zpřístupněno přes server "IT IS SHOW TIME" - registrační systém pro výstavy drobných hlodavců. Některé jsou ale pořádané chovateli, kteří pro přihlášení na výstavu nevyužijí tento registračí systém - v takovém případě jsou ale informace o konané výstavě na stránkách ZOCHM vyvěšeny, a to i s údaji o tom, jak se na takovou výstavu pak registrovat. Ale vraťme se k registračnímu serveru, který byl pro tento účel vytvořen a přes který se na výstavu přihlásíme ve většině případech. Na zmíněném webu SOCHM v sekci výstavy najdeme jednotlivé výstavy morčat, u nichž bude brzy registrace otevřena (cca měsíc až 14 dní před samotnou výstavou) nebo již probíhá, onen registrační systém a podrobné informace o konané výstavě.

Důležité jsou pro nás propozice, nebo-li výstavní podmínky, které nám vypisují, jaká morčata se dané výstavy mohou zúčastnit (otevřené standardy; mohou zde být omezení na určitá plemena apod. - "speciální výstavy"), kde se výstava koná, jaké je potřeba splnit podmínky, aby mohlo být morče vystavené (zda-li je výstava určena pouze pro členy ČSCH nebo se jí mohou účastnit i chovatelé takto neorganizovaní ...), jaké jsou veterinární podmínky a výstavní poplatky, kdy jsou na výstavu spuštěny registrace, kdy je uzávěrka přihlášek a do kdy je potřeba výstavní poplatky zaplatit, jaká budou na výstavě udělována ocenění atd.

 

Registrační systém IT IS SHOW TIME

Jestliže jsou registrace na výstavu otevřeny, je možné morčata přihlásit. V samotné registraci pak u jednotlivých morčátek, která chceme na výstavě ukázat, vypisujeme:

 • registrační číslo: reg. č. morčete (pokud jej má)

 • pohlaví: samec/samice

 • jméno: jméno morčete dle průkazu původu

 • standard: standard A, B nebo C (případně prodejní sekce)

 • plemeno/varieta: dle platného standardu

 • počet barev na zvířeti: kolik barev se na zvířeti vyskytuje

 • barva/znaky: vypíšeme jednotlivé barvy

 • datum narození: datum narození morčete

 • pár: 2 morčata ve stejném plemeni a barvě, musí být zastoupena obě pohlaví

 • kolekce: 4 morčata ve stejném plemeni, barvě a třídě, musí být zastoupena obě pohlaví

 • chovná skupina: 4 morčata ve stejném plemeni a barvě a různé třídě, musí být zastoupena obě pohlaví

 • jméno chovatele: jméno osoby, která morče odchovala (nemusí se shodovat se jménem majitele, pokud morče nezůstalo v rodné chs ...)


Při vyplňování registrací dbáme na to, abychom uváděli zrozumitelné a pravdivé údaje, jelikož v opačném případě nemusí být přihláška pořadatelem výstavy přijata - takové morče pak nebude vystaveno a ani posouzeno.

V tomto redakčním systému také nalezneme i potvrzení o registraci na výstavu (zatím jsem se však nesetkala s tím, že by bylo na výstavě vyžadováno) a pro potřeby vystavení veterinárního osvědčení je zde i podle informací zadaných v přihlášce předvyplněný formulář, na který pak může dobrý zdravotní stav morčete veterinář potvrdit.

 

 

... na článku se pracuje ...

 

Příprava morčete na výstavu

(mohu mluvit pouze o přípravě krátkosrstých morčat - hladkých a crestedů)

 

 • úprava exteriéru morčátka

 • veterinární potvrzení

 

Výstava

 

 • forma výstavy (klece ČSCH a TISCHSCHAU)

 • přejímka morčete (veterinární přejímka, předložení veterinárního potvrzení, umístění morčat do výstavních klecí/boxů)

 • posuzování morčat

 • vyhlášení výsledků výstavy a předání cen

Tituly morčat

JCHCZ - Morče Junior Šampion České republiky
CHCZ - Morče Šampion České republiky

GCHCZ - Morče Grand Šampion České republiky
CZICh - Interšampion

 

Jak na tituly a jejich vystavení

... na článku se pracuje ...

 

 

Používané zkratky ocenění

Zkratka Význam Český ekvivalent
BIC-B Best In Class - baby Vítěz třídy v plemeni - baby
BIC-J Best In Class - junior Vítěz třídy v plemeni - junior
BIC-A Best In class - adult Vítěz třídy v plemeni - adult
BOG Best Of Group Vítěz skupiny (krátko, dlouho, bezsrsté)
BOG-B Best Of Group - baby Vítěz třídy baby ve skupině
BOG-J Best Of Group - junior Vítěz třídy junior ve skupině
BOG-A Best Of Group - adult Vítěz třídy adult ve skupině
BOB Best Of Breed Vítěz plemene
BIS Best In Show Vítěz výstavy
BOD Best Of Day Vítěz dne (při vícedenních výstavách)

Slovní hodnocení posouzení

Zkratka Body Česky Anglicky Německy
V 98-100 vynikající excellent vorzüglich
HV 95-97,5 výborný outstanding hervorragend
SG 92-94,5 velmi dobrý very good sehr gut
G 90-91,5 dobrý good gut
NB pod 90 nedostatečný not satisfactory nicht befriedigend
D 0 diskvalifikace disqualification disqualifikation
 

Zdroj: Standard plemen a barevných rázů morčat - platnosti k 1.1.2011, SOCHM.